นายพินิจ รอดน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก
056-705652

ออนไลน์ 179 คน

เยี่ยมชม 10,886 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
12 ก.ค. 63รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี แชร์  
12 ก.ค. 63รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ ๖ เดือน แชร์  
12 ก.ค. 63การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต แชร์  
12 ก.ค. 63มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แชร์  
12 ก.ค. 63การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แชร์  
11 ก.ค. 63การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แชร์  
8 ก.ค. 63แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ แชร์  
6 ก.ค. 63ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต แชร์  
6 ก.ค. 63แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แชร์  
29 พ.ค. 63เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ
เปลี่ยนภาษา