เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก ตำบลปากดุก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์,อบต.ปากดุก ต.ปากดุก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์องค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก

ตำบลปากดุก
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
67110

โทรศัพท์ 056-705652
โทรสาร 056-705651

0.01s. 0.50MB