นายพินิจ รอดน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก
056-705652

ออนไลน์ 238 คน

เยี่ยมชม 10,882 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
3 ก.ย. 06องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจังประกาศ การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
17 เม.ย. 06องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งามราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่3 บ้านด่านไทร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม.
17 เม.ย. 06องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งามราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่5 บ้านลำผักกาด ปริมาณลูกรังไม้น้อยกว่า 480 ลบ.ม.
18 ธ.ค. 05องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งามราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านสันติธรรม ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
4 ต.ค. 05องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่ารายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
13 ก.ย. 05องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบข้อบัญญัติตำบล พ.ศ. 2563
11 มิ.ย. 05องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
10 ม.ค. 05องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อยแผนปฏิบัติการส่งเสริมความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจ และแรงจูงใจฯ พ.ศ. 2562
3 ก.ค. 04องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่ารายงานผลการดำเนินการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
26 ธ.ค. 03องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560
16 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (work from home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
16 เม.ย. 64เทศบาลตำบลแคมป์สนรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2563
16 เม.ย. 64เทศบาลตำบลแคมป์สนรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบ 2563
16 เม.ย. 64เทศบาลตำบลแคมป์สนรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
16 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อนศาลท่านขุนวรเนตร ม. 6
16 เม.ย. 64เทศบาลตำบลแคมป์สนแผนการใช้จ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
16 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูลรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม พ.ศ. 2564)
16 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่งการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่งกรณีพิเศษ
16 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( รอบ 6 เดือน )
16 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อนประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/74 | แสดง 20 จาก 1469 รายการ
เปลี่ยนภาษา