เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่3 บ้านด่านไทร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม.อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่5 บ้านลำผักกาด ปริมาณลูกรังไม้น้อยกว่า 480 ลบ.ม.อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านสันติธรรม ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
แผนปฏิบัติการส่งเสริมความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจ และแรงจูงใจฯ พ.ศ. 2562อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายบุญเกิด ชัยมีแรง จุดที่ 1 หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งใหญ่อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทุกสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองไข่น้ำอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
อบต.โคกปรงเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ อบต.ยางสาวอบต.โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อไปอบต.สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยวิสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ. 2563อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประกาศ อบต.ศิลา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างอบต.ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากปั้มน้ำมันบางจาก - เขาเล็ง ต่อจากจุดเดิม (5,000 ม.) หมู่ที่ 6 บ้านนาไร่เดียวอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านโนนเมือง - ฝายสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 10 บ้านนาไร่เดียวอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากปากทางเข้า - บ้านนางหมอน มาตชรา ต่อจากจุดเดิม หมู่ที่ 12 บ้านสนามบินอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
พิธีมอบบ้านกาชาด ทำบุญ และมอบสิ่งของสงเคราะห์แก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลนาสนุ่น อบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ผลกระทบจากสถานการณ์พายุโนอึลอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
โครงการธนาคารน้ำใต้ดินอบต.กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/72 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.20s. 0.75MB