นายพินิจ รอดน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก
056-705652

ออนไลน์ 183 คน

เยี่ยมชม 10,778 คน

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 22 มีนาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ปากดุก ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า หมู่ที่ 1 ประจำปี 2564 เรียบร้อยแล้วค่ะ

22 มีนาคม 2564 6 ครั้ง วัฒยา สิงห์เส แชร์  

เอกสารแนบ 8 ไฟล์
311299.jpg582.33 KB   แสดงภาพ
311300.jpg335.44 KB   แสดงภาพ
311301.jpg501.03 KB   แสดงภาพ
311302.jpg451.54 KB   แสดงภาพ
311303.jpg457.90 KB   แสดงภาพ
311304.jpg274.46 KB   แสดงภาพ
311305.jpg372.46 KB   แสดงภาพ
311306.jpg473.89 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา