นายพินิจ รอดน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก
056-705652

ออนไลน์ 167 คน

เยี่ยมชม 10,819 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการจัดเก็บภาษีป้าย

2 เมษายน 2564 2 ครั้ง วัฒยา สิงห์เส แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ภาพกิจกรรม.docx1.19 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา