นายพินิจ รอดน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก
056-705652

ออนไลน์ 160 คน

เยี่ยมชม 10,818 คน

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น

8 เมษายน 2564 1 ครั้ง วัฒยา สิงห์เส แชร์  

ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก นักเรียนศูนย์เด็กองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก ร่วมกันต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น

เอกสารแนบ 19 ไฟล์
2.jpg314.66 KB   แสดงภาพ
61095.jpg314.66 KB   แสดงภาพ
61097.jpg315.19 KB   แสดงภาพ
61099.jpg316.05 KB   แสดงภาพ
64809.jpg254.54 KB   แสดงภาพ
64810.jpg273.60 KB   แสดงภาพ
64811.jpg254.71 KB   แสดงภาพ
64812.jpg223.96 KB   แสดงภาพ
64813.jpg224.23 KB   แสดงภาพ
65622.jpg144.36 KB   แสดงภาพ
65623.jpg131.01 KB   แสดงภาพ
65624.jpg136.50 KB   แสดงภาพ
65625.jpg131.39 KB   แสดงภาพ
66230.jpg365.70 KB   แสดงภาพ
66232.jpg284.77 KB   แสดงภาพ
66233.jpg365.54 KB   แสดงภาพ
66234.jpg374.78 KB   แสดงภาพ
66235.jpg279.35 KB   แสดงภาพ
S__7520259.jpg360.73 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา