เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมแะความโปร่งใสในการบริหารงาน

แชร์

นายพินิจ รอดน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางปฎิบัติและค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือปฏิบัติ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB