นายพินิจ รอดน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก
056-705652

ออนไลน์ 467 คน

เยี่ยมชม 10,839 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 มี.ค. 64สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก ทล.12 (กม.361+086) - บ้านน้ำดุก ตำบลปากดุก แชร์  
17 มี.ค. 64โรงเรียนผู้สูงอายุจัดกิจกรรม สอนอาชีพ ทำขนมต้มสมุนไพรหมากสี แชร์  
13 มี.ค. 64 งานกีฬาสีผู้สูงอายุอำเภอหล่มสัก ประจำปี 2564 แชร์  
8 มี.ค. 64การพ่นหมอกควัน การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก แชร์  
17 ก.พ. 64การสร้างการเรียนรู้การบริหารจัดการขยะ คัดแยก ขยะก่อนทิ้ง แชร์  
10 ก.พ. 64บริษัท ไร่สายชล เข้ามาชำระภาษีป้าย เป็นที่แรกของอบต.ปากดุก ของปี 2564 แชร์  
13 ม.ค. 64การตรวจเยี่ยม สถานที่กักตัว ตำบลปากดุก แชร์  
29 ต.ค. 63โครงการฝึกอบรมเด็กเยาวชน วัยใสใส่ใจทำดี ประจำปี 2563 แชร์  
29 ต.ค. 63ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมแะความโปร่งใสในการบริหารงาน แชร์  
18 ก.ย. 63โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว และ องค์การบริหารส่วนตำบลปากดุกระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนปากห้วยขอนแก่น แชร์  
1 ก.ย. 63จดหมายข่าว เรื่อง ขอขยายเวลาชำระที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 แชร์  
31 ส.ค. 63ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราขบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ แชร์  
24 ก.ค. 63แต่งตั้ง พนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี (จ้างงานพะเยา) แชร์  
26 พ.ค. 63นายพินิจ รอดน้อย นายกอบต.ปากดุก มอบหมายให้คณะบริหาร ปลัด พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ปากดุก ร่วม รพสต. อสม.ตำบลปากดุก เดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก พร้อมตรวจพื้นที่ทุกหมู่บ้านเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุ่งลาย นอกจากนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.ปากดุกได้นำทรายอะเบ แชร์  
25 มี.ค. 63โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19) แชร์  
11 ธ.ค. 62ทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารพระสงฆ์ ศูนย์เด็กเล็กอาคารใหม่ แชร์  
13 ก.พ. 62ประชาสัมพันธ์การออกพื้นที่ จัดเก็บภาษีโรงเรือนและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2562 แชร์  
24 ธ.ค. 61ความห่วงใยจากองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก สิทธิผู้บริโภค 5 ประการ แชร์  
ลำดับ 1-18 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 18 รายการ
เปลี่ยนภาษา