นายพินิจ รอดน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก
056-705652

ออนไลน์ 163 คน

เยี่ยมชม 10,800 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19)

25 มีนาคม 2563 137 ครั้ง วัฒยา สิงห์เส แชร์  

เอกสารแนบ 7 ไฟล์
.380.52 KB   แสดงภาพ
.371.82 KB   แสดงภาพ
.283.89 KB   แสดงภาพ
.255.25 KB   แสดงภาพ
.295.99 KB   แสดงภาพ
.347.11 KB   แสดงภาพ
.365.66 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา