นายพินิจ รอดน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก
056-705652

ออนไลน์ 152 คน

เยี่ยมชม 10,890 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายพินิจ รอดน้อย นายกอบต.ปากดุก มอบหมายให้คณะบริหาร ปลัด พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ปากดุก ร่วม รพสต. อสม.ตำบลปากดุก เดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก พร้อมตรวจพื้นที่ทุกหมู่บ้านเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุ่งลาย นอกจากนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.ปากดุกได้นำทรายอะเบ

26 พฤษภาคม 2563 92 ครั้ง วัฒยา สิงห์เส แชร์  

เดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก พร้อมสำรวจยุงลายตามภาชนะในหมู่บ้าน

เอกสารแนบ 9 ไฟล์
.483.19 KB   แสดงภาพ
.566.41 KB   แสดงภาพ
.531.74 KB   แสดงภาพ
.375.60 KB   แสดงภาพ
.335.64 KB   แสดงภาพ
.186.27 KB   แสดงภาพ
.480.60 KB   แสดงภาพ
.429.91 KB   แสดงภาพ
.491.11 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา