นายพินิจ รอดน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก
056-705652

ออนไลน์ 195 คน

เยี่ยมชม 10,764 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แต่งตั้ง พนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี (จ้างงานพะเยา)

24 กรกฎาคม 2563 85 ครั้ง วัฒยา สิงห์เส แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.2.12 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา