นายพินิจ รอดน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก
056-705652

ออนไลน์ 227 คน

เยี่ยมชม 10,753 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราขบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

31 สิงหาคม 2563 69 ครั้ง วัฒยา สิงห์เส แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.173.54 KB   แสดงภาพ
.58.15 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา