นายพินิจ รอดน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก
056-705652

ออนไลน์ 164 คน

เยี่ยมชม 10,793 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว เรื่อง ขอขยายเวลาชำระที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

1 กันยายน 2563 77 ครั้ง วัฒยา สิงห์เส แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.191.53 KB   แสดงภาพ
.92.74 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา