นายพินิจ รอดน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก
056-705652

ออนไลน์ 342 คน

เยี่ยมชม 10,847 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว และ องค์การบริหารส่วนตำบลปากดุกระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนปากห้วยขอนแก่น

18 กันยายน 2563 97 ครั้ง วัฒยา สิงห์เส แชร์  

เอกสารแนบ 19 ไฟล์
.553.12 KB   แสดงภาพ
.304.79 KB   แสดงภาพ
.692.66 KB   แสดงภาพ
.588.73 KB   แสดงภาพ
.530.88 KB   แสดงภาพ
.552.65 KB   แสดงภาพ
.129.32 KB   แสดงภาพ
.106.24 KB   แสดงภาพ
.143.24 KB   แสดงภาพ
.122.29 KB   แสดงภาพ
.108.48 KB   แสดงภาพ
.151.92 KB   แสดงภาพ
.153.64 KB   แสดงภาพ
.89.48 KB   แสดงภาพ
.135.34 KB   แสดงภาพ
.149.13 KB   แสดงภาพ
.419.60 KB   แสดงภาพ
.134.12 KB   แสดงภาพ
.94.67 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา