นายพินิจ รอดน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก
056-705652

ออนไลน์ 537 คน

เยี่ยมชม 10,840 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมแะความโปร่งใสในการบริหารงาน

29 ตุลาคม 2563 67 ครั้ง วัฒยา สิงห์เส แชร์  

นายพินิจ รอดน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางปฎิบัติและค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือปฏิบัติ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก

เอกสารแนบ 9 ไฟล์
.280.86 KB   แสดงภาพ
.283.98 KB   แสดงภาพ
.326.72 KB   แสดงภาพ
.304.53 KB   แสดงภาพ
.303.49 KB   แสดงภาพ
.293.40 KB   แสดงภาพ
.295.17 KB   แสดงภาพ
.303.84 KB   แสดงภาพ
.280.86 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา