นายพินิจ รอดน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก
056-705652

ออนไลน์ 194 คน

เยี่ยมชม 10,786 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมเด็กเยาวชน วัยใสใส่ใจทำดี ประจำปี 2563

29 ตุลาคม 2563 85 ครั้ง วัฒยา สิงห์เส แชร์  

โครงการฝึกอบรมเด็กเยาวชน วัยใสใส่ใจทำดี ประจำปี 2563

เอกสารแนบ 11 ไฟล์
.653.49 KB ดาวน์โหลด
.507.67 KB ดาวน์โหลด
.467.93 KB ดาวน์โหลด
.229.86 KB   แสดงภาพ
.272.59 KB   แสดงภาพ
.258.98 KB   แสดงภาพ
.235.20 KB   แสดงภาพ
.250.11 KB   แสดงภาพ
.287.38 KB   แสดงภาพ
.203.97 KB   แสดงภาพ
.264.88 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา