นายพินิจ รอดน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก
056-705652

ออนไลน์ 306 คน

เยี่ยมชม 10,835 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจเยี่ยม สถานที่กักตัว ตำบลปากดุก

13 มกราคม 2564 6 ครั้ง วัฒยา สิงห์เส แชร์  

เอกสารแนบ 5 ไฟล์
.271.59 KB   แสดงภาพ
.410.26 KB   แสดงภาพ
.299.68 KB   แสดงภาพ
.412.88 KB   แสดงภาพ
.467.02 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา