นายพินิจ รอดน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก
056-705652

ออนไลน์ 328 คน

เยี่ยมชม 10,866 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสร้างการเรียนรู้การบริหารจัดการขยะ คัดแยก ขยะก่อนทิ้ง

17 กุมภาพันธ์ 2564 7 ครั้ง วัฒยา สิงห์เส แชร์  

เอกสารแนบ 8 ไฟล์
.462.68 KB   แสดงภาพ
.462.68 KB   แสดงภาพ
.547.21 KB   แสดงภาพ
.404.37 KB   แสดงภาพ
.407.23 KB   แสดงภาพ
.378.90 KB   แสดงภาพ
.344.65 KB   แสดงภาพ
.405.98 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา