นายพินิจ รอดน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก
056-705652

ออนไลน์ 181 คน

เยี่ยมชม 10,815 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ไร่สายชล เข้ามาชำระภาษีป้าย เป็นที่แรกของอบต.ปากดุก ของปี 2564

10 กุมภาพันธ์ 2564 8 ครั้ง วัฒยา สิงห์เส แชร์  

ทาง อบต.ปากดุก ขอขอบคุณ บริษัท ไร่สายชล เป็นอย่างยิ่งที่ ให้ความร่วมมือในการเข้ามาชำระภาษี เป็นเจ้าแรกของ ปี 2564

เอกสารแนบ 4 ไฟล์
.292.13 KB   แสดงภาพ
.289.60 KB   แสดงภาพ
.280.33 KB   แสดงภาพ
.243.90 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา