นายพินิจ รอดน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก
056-705652

ออนไลน์ 149 คน

เยี่ยมชม 10,868 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก ทล.12 (กม.361+086) - บ้านน้ำดุก ตำบลปากดุก

25 มีนาคม 2564 10 ครั้ง วัฒยา สิงห์เส แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 11 มี.ค.64.pdf4.92 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา