เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2560-2564)

วันที่ 6 มิ.ย. 62 หมวดหมู่ แผนยุทธศาสตร์ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2560-2564.pdf352.01 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนยุทธศาสตร์

0.02s. 0.50MB