เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2560-2564)

วันที่ 7 มิ.ย. 62 หมวดหมู่ แผนยุทธศาสตร์ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก

เอกสารทั้งหมด 4 ชุด

สารบัญ.pdf327.05 KB
บทนำ.pdf562.22 KB
บทนำ 2.pdf626.15 KB
บทนำ 3.pdf388.49 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนยุทธศาสตร์

0.01s. 0.50MB