เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนงานอื่นๆ

ประมวลจริยธรรมและคุณธรรม

วันที่ 21 ส.ค. 63 หมวดหมู่ แผนงานอื่นๆ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ pdf.pdf166.51 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนงานอื่นๆ

0.02s. 0.50MB