นายพินิจ รอดน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก
056-705652

ออนไลน์ 166 คน

เยี่ยมชม 10,798 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 ก.พ. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพืื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนพิการ จำนวน 6 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
15 ก.พ. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก เรื่อง ประกวด่ราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกท ทล.12 (กม.361+086) บ้านน้ำดุก ตำบลปากดุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ แชร์  
12 ม.ค. 64โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก ทล.12 (กม.361+086) - บ้านน้ำดุก แชร์  
7 ธ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวถนน คสล. ซอย 9 หมู่ที่ 5 แชร์  
7 ธ.ค. 63ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวถนน คสล. ซอย 4 หมู่ที่ 5 แชร์  
7 ธ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวถนน คสล. ซอยเรียบแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 6  แชร์  
21 ต.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือน ต.ค. 2563  แชร์  
25 ส.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(น้ำยาพ่นยุง) แชร์  
25 ส.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) แชร์  
25 ส.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนน คสล. หมู่ที่ 2  แชร์  
25 ส.ค. 63งานซื้อ/จ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนน คสล. หมู่ที่ 2 แชร์  
16 ก.ค. 63ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านน้ำดุกใต้ ตำบลปากดุก แชร์  
16 ก.ค. 63สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แชร์  
15 ก.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง แชร์  
15 ก.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
15 ก.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
15 ก.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
14 พ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยซูแสง หมู่ที่ 3 แชร์  
14 พ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนน หมู่ที่ 6  แชร์  
26 มิ.ย. 62ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 26 รายการ
เปลี่ยนภาษา