นายพินิจ รอดน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก
056-705652

ออนไลน์ 208 คน

เยี่ยมชม 10,747 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง

15 กรกฎาคม 2563 67 ครั้ง วัฒยา สิงห์เส แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.355.33 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา