นายพินิจ รอดน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก
056-705652

ออนไลน์ 215 คน

เยี่ยมชม 10,748 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

16 กรกฎาคม 2563 58 ครั้ง วัฒยา สิงห์เส แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.385.53 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา