นายพินิจ รอดน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก
056-705652

ออนไลน์ 219 คน

เยี่ยมชม 10,750 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านน้ำดุกใต้ ตำบลปากดุก

16 กรกฎาคม 2563 66 ครั้ง วัฒยา สิงห์เส แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.480.04 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา