นายพินิจ รอดน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก
056-705652

ออนไลน์ 240 คน

เยี่ยมชม 10,757 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

งานซื้อ/จ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนน คสล. หมู่ที่ 2

25 สิงหาคม 2563 78 ครั้ง วัฒยา สิงห์เส แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.376.32 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา