นายพินิจ รอดน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก
056-705652

ออนไลน์ 174 คน

เยี่ยมชม 10,812 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก ทล.12 (กม.361+086) - บ้านน้ำดุก

12 มกราคม 2564 36 ครั้ง วัฒยา สิงห์เส แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.9.74 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา