นายพินิจ รอดน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก
056-705652

ออนไลน์ 175 คน

เยี่ยมชม 10,813 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก เรื่อง ประกวด่ราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกท ทล.12 (กม.361+086) บ้านน้ำดุก ตำบลปากดุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

15 กุมภาพันธ์ 2564 13 ครั้ง วัฒยา สิงห์เส แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.595.98 KB ดาวน์โหลด
.341.61 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา