เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก ทล.12 (กม.361+086) - บ้านน้ำดุก712 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวถนน คสล. ซอย 9 หมู่ที่ 5187 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวถนน คสล. ซอย 4 หมู่ที่ 5217 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวถนน คสล. ซอยเรียบแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 6 247 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือน ต.ค. 2563 4521 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(น้ำยาพ่นยุง)5125 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์)4225 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนน คสล. หมู่ที่ 2 4125 ส.ค. 63
งานซื้อ/จ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนน คสล. หมู่ที่ 24625 ส.ค. 63
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านน้ำดุกใต้ ตำบลปากดุก3716 ก.ค. 63
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง3516 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง3915 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3615 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3315 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5415 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยซูแสง หมู่ที่ 33714 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนน หมู่ที่ 6 3514 พ.ค. 63
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง12826 มิ.ย. 62
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง13926 มิ.ย. 62
ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง32226 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB