เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก ทล.12 (กม.361+086) - บ้านน้ำดุก1412 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวถนน คสล. ซอย 9 หมู่ที่ 5237 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวถนน คสล. ซอย 4 หมู่ที่ 5287 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวถนน คสล. ซอยเรียบแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 6 307 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือน ต.ค. 2563 5121 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(น้ำยาพ่นยุง)5825 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์)4625 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนน คสล. หมู่ที่ 2 4425 ส.ค. 63
งานซื้อ/จ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนน คสล. หมู่ที่ 25025 ส.ค. 63
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านน้ำดุกใต้ ตำบลปากดุก4216 ก.ค. 63
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง3916 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง4315 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3915 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3615 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6515 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยซูแสง หมู่ที่ 34114 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนน หมู่ที่ 6 3914 พ.ค. 63
ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง33526 มิ.ย. 62
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองหนองผำ15726 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์30515 มี.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB