นายพินิจ รอดน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก
056-705652

ออนไลน์ 208 คน

เยี่ยมชม 10,880 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

26 มิถุนายน 2562 153 ครั้ง วัฒยา สิงห์เส แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.408.57 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา