นายพินิจ รอดน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก
056-705652

ออนไลน์ 211 คน

เยี่ยมชม 10,860 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก ทล.12 (กม.361+086)บ้านน้ำดุก ตำบลปากดุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 กุมภาพันธ์ 2564 22 ครั้ง วัฒยา สิงห์เส แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.334.55 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา