นายพินิจ รอดน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก
056-705652

ออนไลน์ 411 คน

เยี่ยมชม 10,850 คน

รายงานการประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
11 ส.ค. 63การประชุม พิจารณาเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ) ครั้งทีี่ 2/2563 แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา