เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล     ตำบลปากดุกตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2536 มีพื้นที่ปกครอง 7 หมู่บ้าน พื้นที่ 8.9 ตารางกิโลเมตร ตำบลปากดุก จากคำบอกเล่าของคนเฒ่า คนแก่ในท้องถิ่นว่า หมู่บ้านแถบนี้มีคลองน้ำไหลผ่านจากภูเขาตำบลปากช่องไหลลงสู่แม่ น้ำป่าสัก คลองนี้มีปลาดุกมากที่สุด จึงเรียกคลองนี้ว่า "คลองน้ำดุก" คลองนี้สิ้นสุดลงที่แม่น้ำป่าสัก ณ ที่แห่งนี้เรียกว่า"ปากน้ำดุก" ต่อมามีการเรียกชื่อตามความเคยชินคุ้นหูว่า "ปากดุก" จึงได้คำนี้ตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านและตำบล โดยมีกำนันพรหมมา กิที เป็นกำนันคนแรก
0.02s. 0.50MB